Sluta betala. Ta betalt.
Vi lanserar nu Greenelys Virtuella Kraftverk

Upplev kraften av att vara med och balansera Sverige samtidigt som du tjänar pengar.

Discover
Greenelys Virtuella Kraftverk

Var en del av framtidens virtuella kraftverk och stabilisera Sveriges elsystem

Vårt intelligenta batterisystem är hjärtat i Greenelys Virtuella Kraftverk - en Nordisk lösning för dig som vill vara en aktiv del av energiomställningen.

Greenelys Virtuella Kraftverk

Tjäna tiotusentals kronor årligen genom att enkelt bidra till balansen i det nationella elnätet, utan ansträngning eller minskad komfort.

Greenely-appen

Greenelys avancerade batteri är hjärtat i hemmets energisystem

Självförsörjning

Lagra egenproducerad solenergi i ditt batteri och öka din självförsörjning.

Elprisoptimering

Ladda batteriet när elen är billig och använd eller sälj elen när elpriset är högt.

Lastbalansering

Batteriet övervakar hemmets effektuttag och skyddar mot överbelastning.

Hemmabatteri - Greenely-appen

Balansera elnätet

Tjäna pengar genom att stabilisera elnätet genom det som kallas "frekvensreglering".

Fullständig kontroll

Styr ditt batteri själv och utför flera åtgärder samtidigt med Greenely-appen.

Kapa effekttoppar

Använd batteriet för att minska effektkostnaderna från elnätet.

Hemmabatteri

Avancerad mjukvara möter det bästa inom hårdvara

Greenely samarbetar med Nordiska superbatterier och använder avancerad mjukvara för att skapa en unik upplevelse, som inte bara optimerar ditt hem utan även maximerar dina intäkter.
Hemmabatteri i garaget

Kraftfulla hemmabatterier

Ursnabb laddningsteknik i kombination med Greenelys mjukvara möjliggör maximala intäkter från frekvensbalansering, även på frekvensmarknader som tidigare nästan enbart har varit tillgängliga för industriella aktörer.

Framtidssäkrade intäkter

Medan nya direktiv begränsar många hemmabatterilager på frekvensmarknaderna, är Greenelys teknik framtidsäkrad och anpassad för att överkomma dessa hinder. Detta öppnar för betydande framtida intäktsmöjligheter utan begränsningar.

Flexibilitet och kontroll

Som kund får du fullständig kontroll över hur du vill använda ditt batteri. Vårt innovativa system är inte begränsat till endast frekvensreglering, utan kan även optimera elpriser och erbjuda flertal olika användningsområden.
Hemmabatteri

Fördelar med Greenely

Andra lösningar
Batteri Specifikationer
Lokalstyrt batterisystem

Svenska Kraftnät prioriterar nu, enligt nya riktlinjer, lokalstyrda batterisystem då de är bättre utifrån datasäkerhet och effektkapacitet. Detta innebär mycket högre och mer långsiktiga intäkter jämfört med dagens centralstyrda system.

Frekvensreglering FCR-D

FCR-D avser en typ av frekvensregleringstjänst som används för att snabbt stabilisera elnätets frekvens vid störningar eller avvikelser, genom att automatiskt balansera produktion och/eller konsumtion av el.

Frekvensreglering FFR

FFR är en reaktiv och snabbare form av frekvensreglering jämfört med FCR-D. FFR aktiveras inom enstaka sekunder för att återställa och stabilisera nätets frekvens vid plötsliga störningar.

Storlek växelriktare

Storleken på en växelriktare bestämmer hur mycket elektricitet den kan konvertera och hantera, vilket är viktigt för effektivitet i energisystem, särskilt i batterilagringsanläggningar som påverkar intäkterna från Svenska Kraftnät.

10 kW
6-9 kW
Maximal kapacitetshastighet

Kapacitetshastighet eller "C-rating" är ett mått på hur snabbt ett batteri kan laddas i och ur i förhållande till dess totala kapacitet. En hög C-rating innebär att batteriet kan laddas och urladdas snabbt, vilket ger snabbare stabiliseringar av elnätets frekvens och större intäkter.

Multipla funktioner

Greenely erbjuder inte bara frekvensreglering utan även elprisoptimering, lagring av solproduktion och andra användningsområden, vilket gör det till en kostnadseffektiv helhetslösning.

Elprisoptimering,
integration app m.m.
Intäkter från Virtuell Kraft

Få maximal kontroll & kraft i hemmet

Greenely

Ikon för ett batteri

Batteriets kapacitet
Med 10 kWh kan du inte bara lagra din egenproducerade el utan också minska beroendet av elnätet.

Ikon av bult symbol

Växelriktare
En imponerande kapacitet på 10 kW gör att vår växelriktare kan hantera större effektflöden och generera högre intäkter till dig.

Snabb laddteknik
Våra batterisystem erbjuder en överlägsen laddhastighet (C-rating), vilket ökar intäktsmöjligheterna vid frekvensreglering.

Ikon av kugge med bock i mitten

Full kontroll
Du väljer vad du vill prioritera; sälja överskottsel, vara självförsörjande, lagra billig el, eller hjälpa till att stabilisera elnätet.

Ikon av Greenelys glödlampa logotyp symbol i en fyrkant

En app för allt
Integrera ditt batteri med hemmets övriga energikällor för en sömlös och komplett upplevelse med Greenelys app.

Ikon av två pilar som korsar

Luta dig tillbaka
Våra algoritmer tar hand om frekvensreglering och optimerar din elanvändning, med löpande uppdateringar.

Börja idag

Anmäl intresse och få mer information

FAQ

Frågor och svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna som våra kunder ställer när de ska investera i ett batteri för framtiden.
Greenelys Virtuella Kraftverk
Vad innebär det att delta i Greenelys virtuella kraftverk?
Greenely är stolta över att introducera ett nytt banbrytande initiativ som ger dig som kund möjlighet att bli en aktiv del av energiomställningen genom att hjälpa till att balansera det svenska elsystemet vid frekvensavvikelse. Greenelys smarta system är utformat för att hantera komplexa, multifunktionella scenarier där balansering av elnätet kan utföras samtidigt som du kan nyttja ditt batteri precis som du vill, tack vare integrationen i Greenelys virtuella kraftverk. Denna intelligenta hantering är nyckeln till att maximera din familjs intäkter, samtidigt som den bidrar till att höja elnätets övergripande effektivitet.

Hur deltar jag?
Om du blir en av de första 1000 kunderna, kan du få möjligheten att installera något av de mest avancerade batterilagersystemen på marknaden. Vår installationspartner kommer att förklara erbjudandet och detaljerna kring batteriet och Greenelys virtuella kraftverk. Efter installationen av batteriet kommer installatören att koppla det till Greenelys virtuella kraftverk. Du kommer sedan att kunna aktivera systemet via Greenelys app och följa dess utveckling.
Hur skiljer sig detta från andra balanseringstjänster på marknaden?
Multifunktionell batterianvändning: Greenelys lösning erbjuder en kombination av elprisoptimering, solellagring och lastbalansering, samtidigt som det bidrar till att balansera elnätet genom frekvensreglering.

Batteriet reserveras inte enbart för frekvensreglering: Till skillnad från konkurrenter som enbart fokuserar på frekvensreglering, ger Greenely dig som kund möjligheten att prioritera mellan olika aktiviteter såsom frekvensreglering och elprisoptimering.

Nyutvecklad aktiveringsteknik: Svenska Kraftnät kommer inom kort att prioritera lokalt styrda batterisystem, vilket erbjuder högre säkerhet och effektkapacitet. Greenelys virtuella kraftverk i samverkan med batteriernas unika teknik möjliggör detta, vilket resulterar i högre intäkter jämfört med centralstyrda system.

Intäkter via flera frekvensmarknader: Greenelys ambition är inte enbart att batteriet ska verka på de traditionella FCR-marknaderna utan även på den nya FFR-marknaden, för att skapa adderande intäkter där vanligtvis bara industriella batterilager deltar.

Snabb laddteknik (C-rating): Batteriet med snabb laddteknik gör att maximal mängd el kan skjutas ut och in från batteriet, vilket nästan fördubblar intäkterna från traditionella batterilager i hemmet på de traditionella FCR-marknaderna.
Balansering av elnätet
Vad innebär frekvensreglering och balansering av elnät?
Frekvensreglering och balansering av elnätet innebär justering av elproduktion och förbrukning för att hålla elnätets frekvens stabilt. Svenska Kraftnät, som ansvarar för att hålla Sveriges elsystemet i balans, ser till att elproduktionen och förbrukningen alltid är i balans för att säkerställa ett pålitligt och effektivt elnät. De betalar aktörer som kan hjälpa till med denna balansering genom att öka eller minska sin elproduktion eller förbrukning vid behov.

Olika balanseringsmarknader
Det finns olika typer av balanseringsmarknader att delta på och två av dem är FCR och FFR som är avgörande för att upprätthålla stabiliteten i elnätet. Genom att aktivt delta i flera balanseringsmarknader kan aktörer effektivisera sina inkomster genom att anpassa sig till de bäst betalande marknaderna vid varje tillfälle. Denna flexibilitet i att välja mellan olika marknader baserat på prisnivåer möjliggör inte bara ekonomisk optimering för deltagarna, utan stärker också elnätets tillförlitlighet och hållbarhet.

Vad är skillnaden på lokal- och centralstyrda enheter?
Centralstyrning betyder att en enhet som hjälper till att balansera elnätet styrs av en central funktion som mäter och svarar på frekvensförändringar. Detta innebär att resurserna är beroende av en central enhet för att aktiveras. En enhet anses vara lokalt styrd om den inte är beroende av en central funktion för sin drift utan kan aktiveras av sig själv vid frekvensavvikelse. Svenska Kraftnät kommer inom kort, enligt nya riktlinjer, prioritera lokalstyrda batterisystem då de är bättre utifrån datasäkerhet och effektkapacitet. Detta innebär mycket högre och mer långsiktiga intäkter jämfört med dagens centralstyrda system.
Information kring batterier och teknisk prestanda
Vilka batterier samarbetar ni med?
Greenely samarbetar med ett antal utvalda batterilagerföretag som är kompatibla med Greenelys teknik och lever upp till de tekniska kraven för att kunna reglera frekvensen i elnätet. Det virtuella kraftverket är uppbyggt på så sätt att det är kompatibelt med flera olika system för att säkerställa att vi ska kunna erbjuda tekniskt avancerade batterier som passar alla olika typer av hushåll.
Kapacitet och teknisk prestanda
Greenely erbjuder flera variationer av batterilösningar med olika kapacitetsintervall, från 10kW och uppåt.
Är batteriet brandsäkert?
Ja, de batterier som vi erbjuder följer strikta säkerhetsstandarder och är designat för att minimera risker för brand och överhettning.

Kan jag använda hembatteriet med min växelriktare för solceller?
I våra batterisystem ingår en hybrid-växelriktare som är kompatibelt med dina nuvarande solceller och det nya batteriet. Din nuvarande växelriktare kan fortsatt användas med dina solceller, men tyvärr inte med batteriet. Detta är något som kommer hanteras av våra installatörer för att säkerställa smidig ihopkoppling eller utbyte av nuvarande växelriktare.
Ekonomiska aspekter
Hur mycket kommer jag kunna tjäna på detta?
Eftersom balansmarknaden är en öppen marknad med varierande priser, är det svårt att ge ett exakt belopp kring hur mycket du som kund kommer tjäna. Men vi på Greenely strävar efter att maximera dina intäkter genom att i framtiden delta på flera olika balanseringsmarknader. Genom att optimera vårt deltagande till de marknader som erbjuder högst betalning och använda lokal styrning av enheter, vilket ger högre priser än centralstyrda system, säkerställer vi att du får bättre intäkter än med nuvarande lösningar på marknaden. Som kund hos oss kommer du inte bara att få intäkter som genereras från dessa aktiviteter, utan du kommer även att kunna spara pengar genom elprisoptimering och andra tjänster vi erbjuder. Detta dubbla fördelssystem innebär att du som kund kan se både direkta och indirekta ekonomiska fördelar.
Installation och support
Behöver jag anlita en elektriker för installation?
Nej, vi har ingått partnerskap med några av Sveriges främsta och största installatörer. Vi erbjuder professionell installation som en del av paketet.
Var rekommenderar ni att batteriet installeras?
Batteriet kan installeras både inomhus och utomhus, men det är viktigt att konsultera med ditt försäkringsbolag för eventuella krav. Våra installatörer kommer också kunna hjälpa dig med planeringen av var batteriet ska installeras.

• Vid installation inomhus krävs takhöjd om minst 200 cm samt fritt utrymme runt omkring.
• Vid installation utomhus krävs att batteriet kan ställas på hårt underlag som till exempel asfalt eller betong.
• Batteriet kan inte väggmonteras.
Beställning och leverans
Tidslinje för deltagande
Vi inleder nu utrullningen av de första systemen till våra kunder. Dessa system är utvecklade för att testa och validera vår nyskapande teknik, som är avgörande för framtida deltagande på olika frekvensmarknader och för implementering av lokal styrning. Samtidigt har vi utvecklat en utmärkt kundupplevelse genom Greenely-appen. Vi ser med spänning fram emot att engagera oss i dialog med våra första kunder, vars feedback är kritisk för att fortsätta förbättra både vår teknik och användarupplevelsen i appen. Vår gemensamma strävan är att erbjuda den mest lönsamma och användarvänliga lösningen på marknaden.
När kan jag förvänta mig leverans?
Beställning och leverans sker löpande och vi kommer att begränsa antalet system som rullas ut initialt. Leveranstiden är cirka 1-2 månader för de första systemen och kommer att koordineras ihop med dig som kund.
Vilken garanti gäller?
Tillsammans med våra partners erbjuds 10 års garanti på batterietsprestanda och 5 år för produkten (skalet och komponenter).

Kan jag ångra mitt köp?
Enligt svensk konsumentlag har du rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från det att du mottagit varan. Detta kallas för ångerrätt. För att utnyttja ångerrätten måste du meddela företaget inom dessa 14 dagar och returnera produkten i oförändrat skick. Observera att vissa tjänster och produkter, som t.ex. specialtillverkade varor, kan vara undantagna från ångerrätten. Det är viktigt att du läser igenom de specifika villkoren som gäller för ditt köp.
Greenely supportGreenely supportGreenely support
Har du fortfarande frågor?
Kontakta gärna vårt supportteam så hjälper vi dig vidare.

Bli en del av Greenelys Virtuella Kraftverk

Upplev kraften att vara med att balansera Sverige samtidigt som du tjänar pengar.